Dr n. med. Karolina Szaniawska jest absolwentką I wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2006 – 2010 odbyła studia doktoranckie. W roku 2013 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Od 2006r asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych oraz kursach z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii w Polsce i na świecie (EAO, IADR, EUROPERIO, OSTEOLOGIA, OSIS, PTCHJU) Autorka wielu doniesień zjazdowych oraz publikacji.

Dr. n. med. Karolina Szaniawska